CONCURS DE ESEURI/POEZII, DESENE/CARICATURI/POZĂ ȘI VIDEO/ANIMAȚII

Concurs național pentru elevi și eleve 2022:

„Avem drepturi, dar cum le apărăm?”

În perioada 20 iulie–14 august 2022 lucrările acceptate la concurs vor fi afișate pe aplicația specială www.concurs.api.md, iar orice vizitator va putea vota, la una sau mai multe secțiuni diferite, având posibilitatea să acorde în decurs de 24 de ore cel mult câte un vot pentru fiecare din cele trei categorii.

Eseuri / poezii

Desene / caricaturi / poze

Video / animații

Concursul național „Avem drepturi, dar cum le apărăm?”, se desfășoară în perioada 1 iunie – 15 iulie 2022  și este destinat elevilor din clasele a VII-XII-a de la gimnaziile și liceele din țară. 

Tinerii sunt îndemnați să trimită texte (eseuri, poezii); imagini (fotografii, desene, caricaturi); clipuri (inclusiv filme video scurte de până la 2 minute și/sau animații) privind promovarea drepturilor omului și a unei justiții corecte și accesibile în mod egal pentru toți cetățenii.

Lucrările transmise la concurs vor fi evaluate de experți din cadrul API și din afara organizației. Membrii juriului vor aprecia lucrările după următoarele criterii:

  • corespunderea tematicii anunțate;
  • expresivitatea și originalitatea lucrării;
  • expunerea logică a mesajului;
  • etica prezentării și respectarea drepturilor de autor.

Totalizarea rezultatelor și premierea câștigătorilor va avea loc în luna august 2022.

Autorii/autoarele celor mai bune două lucrări de la fiecare categorie a concursului, dar și favoritul/favorita publicului (votul pe pagina web) la fiecare categorie, vor fi premiați cu cadouri de preț.

Pentru informații suplimentare: Ion Mazur, Coordonatorul proiectului, tel.: 068983983, e-mail: ion.mazur@api.md