Victoria MAXIMCIUC, liceul ,,Mihai Eminescu”, cl. a XI-a, Ungheni

„APĂRAREA DREPTURILOR DEPINDE DE NOI” 

Oamenii tind să-și amintească drepturile, în schimb tind să-și uite îndatoririle.

 

Drepturile omului formează o gamă versificată de oportunități în urma cărora, fiecare cetățean este susținut de stat prin Legislație. Obiectivul cetățenilor constă în respectarea legilor pentru a găsi răspuns la întrebarea ,,Cum să ne apărăm drepturile?".

 

Drepturile iau naștere încă dintre cele mai primitive etape ale unei vieți umane, indiferent de caracteristicile exterioare,interesele personale și orice alt statut. Ca drept consecință, în sfera dată suntem asigurați cu suport și egaliate.

 

Republica Moldova este o țară în care importanța respectării drepturilor poate conduce un echilibru între toate aspectele vieții. Principiile constituționale îi sprijină pe cetățeni oferindu-le șanse egale pentru un viitor prosper. Aplicarea în practică a diverselor priorități legislative ca de exemplu: ajutorul acordat indiviziilor cu vulnerabilități, accesul liber la justiție, dreptul la apărare, dreptul la sănătate, etc cu siguranță va favoriza un stat puternic democratic. Apărarea drepturilor înseamnă executarea lor în viața noastră cotidiană și în viețile altor concetățeni. Conform drepturilor ce țin de starea de sănătate unui om, putem observa că pentru menținerea ei suntem datori să o protejăm. Pentru a fi admis într-o Instituție Publică prestigioasă, capacitățile intelectuale vor fi apreciate după nivelul dezvoltării. Avem dreptul de a crea o carieră de la etapele studențești, însă ne folosim capacitățile? Sutem dispuși să răspundem pentru locurile de muncă la care pretidem, fără să ne folosim cunoștințele acumulate anterior? Pentru a ne apăra interesele în cazul dat, suntem obligați să ne aducem aminte de îndatoriile noastre. Noi ne creăm viitorul prin acțiunile proprii si prin folosirea altitudinilor intr-un mod rațional. La rândul său, activitatea autorităților Republicii Moldova se confruntă cu diverse situații la nivel republican. Cetățenii au dreptul la opiniile proprii și sunt capabili să le prezinte autorităților pentru schimbarea circumstanțelor. Problemele des intîlnite ce țin de: comportamentul neadecvat lucrătorilor în locurile publice, evitarea onestitatății și toleranței față de alti indivizi, neavertizarea acțiunilor violente în familie și în alte anturaje, respectul manifestat rar de elevi față de forțele instituțiilor de invațămint, etc nu pot fi controlate de autorități. Barierele pot fi învinse numai de un lanț puternic de păreri analogice, care sunt in stare să ducă un exemplu demn de respect. Oamenii sunt nucleul civilizației și doar când acționează împreună, pot câștiga dreptatea. Ne apărăm drepturile prin constientizare clară, cunoștințe si viziuni proprii, autostimă sanatoasă si scop definit. În cazul când drepturile ne sunt încălcate, avem un acces garantat la justiție și susținere din partea autorităților. Fiecare își creează singur legile vieții. A trăi fericit în siguranță înseamnă să-ți aperi drepturile.

Distribuie și prietenilor

127

1118