„Responsabilitate în egală măsură”: POPA Cezara, or. Cricova, mun. Chișinău, L.T. ”Alexei Mateevici”, clasa a VII-a

Importanța unor autorități responsabile și receptive la nevoile și solicitările oamenilor, a unor cetățeni care se implică activ în luarea deciziilor și supraveghează utilizarea rațională și corectă a banilor publici și a unor instituții publice predispuse este una primordială. Prin termenul „buna guvernare” se subînțelege promovarea principiilor raționale și a valorilor comune ale statului, implicarea comunității, furnizarea unei asigurări rezonabile, fonduri publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice, gestionarea resurselor publice, garantarea respectării drepturilor omului într-o manieră liberă, asigurarea supremației legii, dezvoltare durabilă, accesul la cunoștințe, conducere fără corupție, implicare activă etc. În prezent nu există o definiție unică și fixă a „bunei guvernări” la fel cum nu există și nici o limită a obiectivelor sale, astfel, această expresie este una utilizată cu o mare flexibilitate și sugerează transparență, responsabilitate, economicitate, eficiență, eficacitate, legalitate, integritate și receptivitate.

 Este important să avem autorități responsabile deoarece cu ajutorul lor vom putea contribui la problemele socității și vom putea oferi ajutor la solicitările cetățenilor. Avem nevoie de aleși locali care acționează cu egalitate în măsură comună cu cetățenii, care lucrează cu implicare și care își lasă interesele personale la ușa sălii de ședințe. Astfel, muncind împreună vom putea conduce fără corupție și vom fi capabili să discutăm, să ascultăm și să luăm o decizie care ne reprezintă. Implicați activi vom reuși să ne onorăm propriile obligațiuni și să apreciem realist efortul complet al sistemului de control intern managerial. Guvernarea corectă este o activitate necesară pentru menținerea ordinii în societate. Fără o ierarhie puternică, impusă de către stat, interesele personale pot domina în defavoarea interesului general. Este primordial ca procesele instituțiilor să producă rezultate ce întrunesc nevoile sociale, asigurând, concomitent, utilizarea în cea mai eficientă cale posibilă a resurselor puse la dispoziția lor. Instituțiile publice, cât și cele private și organizațiile, trebuie să fie responsabile de modul în care deciziile luate de către ele ar putea afecta pe cineva. Relațiile dintre cetățeni și stat sunt strâns bazate pe încredere. Buna guvernare este atunci când atât autoritățile publice, cât și oamenii de rând au o responsabilitate în egală măsură față de comunitatea din care fac parte, lucrând în efort comun. Arta conducerii unei societăți este menită să contribuie la dezvoltarea potențialului uman, generat de către cetațenii săi. Puterea corectă este atunci când se ține cont de interesele membrilor comunității și când autoritățile își coordonează planul în comun cu societatea.

 Astfel, cu toții suntem responsabili în egală măsură de dezvoltarea statului și de menținerea bunei guvernări în societate. Un stat puternic cu autorități eficiente desemnează o societate unită, cu un efort și cu un scop comun. Așadar, noi, ca cetățeni, suntem responsabili să ne implicăm activ în luarea deciziilor și să supraveghem ca banii publici să fie cheltuiți rațional și nefraudulos. Muncind împreună ne vom putea asigura un viitor decent, acasă. Buna guvernare e pentru fiecare. Implică-te!

Semnificația:  Prin acest eseu vreau să transmit importanța bunei guvernări și ce reprezintă acesta și că implicarea cetățenilor este foarte necesară deoarece atât noi, cât și autoritățile publice purtăm responsabilitate în egală măsură pentru societatea în care locuim.

Distribuie și prietenilor

57

272