„Prin participare, se pot produce schimbări”: CEBOTARI Stasic, clasa a XII-a, LT „M. Eminescu”, or. Drochia

Tema implicării cetățenilor la luarea deciziilor publice reprezintă un interes relativ nou pentru instituțiile publice – internaționale, naționale și, îndeosebi, locale. Dezvoltarea acestui interes a avut loc pe fondul unei crize a instituțiilor, manifestat prin eșecuri ale intervenției statului, incapacității de a ajunge la un consens politic și imposibilității de a răspunde nevoilor societății. Participarea activă a cetățenilor în viața comunității a fost identificată drept unul dintre ingredientele succesului unor societăți armonios dezvoltate, promovarea participării devenind o linie directoare pentru afirmare, implicare şi schimbare.  În acest sens, observăm că pentru a edifica un stat de drept, corect şi democrat şi pentru a crea un viitor mai bun, la noi acasă, este nevoie să avem autorităţi responsabile şi receptive la nevoile cetăţenilor şi cetăţeni care să se implice activ în luarea deciziilor şi supravegherea banilor publici. Or putem oferi exemple celorlalţi, doar prin exemplul propriu. 

O societate poate prospera doar atunci când sistemul este unul baza pe cooperare, transparenţă, responsabilitate şi implicare. Instituţiile statului trebuie să lucreze în folosul cetăţeanului, iar cetăţeanul, să se implice activ în viaţa instituţiilor statului, întrucât, un mecanism poate funcţiona doar atunci când toate piesele sale îşi fac datoria. Mulţi dintre noi se întreabă : cum putem avea autorităţi responsabile? Când trebuie să apară participarea şi de ce resurse este nevoie?  La aceste întrebări există doar un singur răspuns – participarea. Doar participarea desemnează implicarea actorilor sociali din comunitate în scopul dezvoltării locale în funcție de toate opiniile existente și de asemenea pentru a construi un cadru transparent ce poate determina creșterea implicării diverșilor actori sociali în atingerea obiectivelor. Astfel, putem spune că este un proces de capacitare a cetățenilor și grupurilor de interese, care le oferă posibilitatea de a face propriile analize, de a prelua comanda, de a câștiga încredere și de a adopta propriile lor decizii. Participarea este procesul prin care stakeholderii (grupurile cu interes) influențează deciziile de politică publică, respectiv alocarea resurselor și accesul la bunurile și serviciile publice. Participarea cetățenilor la luarea deciziilor constituie un element ce contribuie la sustenabilitatea și acceptarea socială a hotărârilor și asigură transparența la nivelul politicilor publice. 

Cât despre autorităţile responsabile şi receptive. Vedem că APL-ul, în ultima perioadă, se modernizează. Deja dispare acea gândire şi abordare tradiţională în cadrul instituţilor publice, iar autorităţile devin mult mai deschise spre colaborare, implicare, axându-se mai mult pe problemele oamenilor.  La general, instituțiile au devenit mai deschise și mai transparente, a sporit accesul la servicii, iar calitatea acestora s-a îmbunătățit.  Se poate observa, de asemenea, o preocupare, din partea statului, pentru îmbunătățirea calității interacțiunii dintre instituțiile publice și cetățeni prin consultări periodice și participarea publicului la luarea deciziilor şi supravegherea banilor publici. Astfel, conchidem că participarea este un ingredient cheie în reţeta democraţiei.  Aceasta crește transparența și face administrația locală mai responsabilă pentru deciziile luate. Este un proces continuu, unde difuzarea informațiilor despre politicile și deciziile locale are loc în ambele direcții: cetățenii își exprimă îngrijorarea față de administrația locală, iar administrația locală informează cetățenii cu privire la punerea în aplicare a politicilor locale. Prin urmare, cetățenii trebuie să fie implicați în procesul de luare a deciziilor, deoarece contribuțiile lor pot ajuta la crearea de soluții utile la probleme care sunt parte integrantă din viața lor de zi cu zi. Necesitatea implicării cetăţenilor şi conclucrării acestora cu APL, şi invers, este indispensabilă.  Fiecare cetățean ar trebui să participe la procesul decizional la nivel local, deoarece, într-un fel sau altul, va fi influențat de politicile implementate de autorități. Participarea nu trebuie întreprinsă în nicio circumstanță specială, ci ar trebui să facă parte din viața de zi cu zi a cetăţenilor. Autorităţile, la rândul lor, trebuie să depună tot efortul întru a fi receptive la nevoile oamenilor şi ai implica activ în viaţa publică. Întrucât, Implicarea activă a cetățenilor face ca guvernarea să fie din ce în ce mai democratică și eficientă, favorizând construirea încrederii populației în instituțiile publice. Datorită participării cetățenilor, formularea politicilor publice devine mai realistă, fiind bazată pe nevoile populației, evaluările asupra politicilor se vor îmbunătăți, iar clivajele dintre administrație și indivizi se vor reduce.

În concluzie, pot afirma cu certitudine că necesitatea unor autorităţi responsabile şi receptive la nevoile şi solicitările oamenilor, precum şi cetăţeni care se implică activ în luarea deciziilor şi în supravegherea utilizării raţionale a banilor publici, pune în valoarea dorinţa inefabilă spre schimbare şi consolidează reciproc factorii motori ai responsabilităţii. 

Tema ce se desprinde din eseu este că doar prin participare, se pot produce schimbări. Or schimbarea nu va veni dacă aşteptăm alte timpuri sau alte persoane, întrucât, noi suntem cei pe care-i aşteptăm, noi suntem schimbarea pe care o căutăm. 

 

 

Distribuie și prietenilor

36

285