„Pentru fiecare este buna guvernare”: VIZITIU Mihaela, s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești, L.T. Cotiujenii Mari, clasa a VIII-a 

Azi dorim democrație,

Inclusiv prin poezie,

Dar cine o promovează

Când vine la guvernare ? 

Primii care au dat o clasificare a formelor de guvernământ, sânt istoricul Herodot şi filosofii Platon şi Aristotel. Fenomenul care a dat naştere acestei expresii a fost „puterea politică”, iar drept criteriu de clasificare a servit numărul de persoane care deţineau puterea, tot ei introduc noţiunea de republică. După Platon, în lume există următoarele forme de guvernământ:

– aristocraţia ca formă ideală de guvernământ;

– timocraţia: guvernământul celor bogaţi şi care generează din aristocraţie;

– oligarhia: o formă avansată a timocraţiei;

– democraţia: admite accesul poporului la guvernare;

– tirania: poate fi şi este instituită în urma abuzului de libertăţi democratice ;

Democrația reprezintă o formă de organizare și de conducere a societății, bazată pe principiul exercitării puterii de către popor. Etimologic, cuvântul „democrație” provine de la cuvintele grecești „demos”, ceea ce înseamnă popor, și „kratos”, ceea ce înseamnă putere.

Constituția Republicii Moldova definește democrația printre valorile supreme ale statului. Aceasta proclamă că suveranitatea națională aparține poporului, care o exercită în mod direct și prin intermediul organelor sale reprezentative. În sens politic, democrația reprezintă regimul politic fundamentat pe principiul suveranității naționale. Esența democrației constă în faptul că puterea supremă aparține poporului acestui stat, care este reprezentată prin aleșii săi.

 Printre principiile de bază ale unei guvernări democratice pot fi identificate următoarele: 

  • participarea populației la guvernarea țării;
  • egalitatea;
  • alegeri periodice;
  • toleranța;
  • drepturile omului;
  • pluralismul politic;
  • transparența;
  • responsabilitatea;
  • supremația legii;
  • separarea puterilor în stat. 

 Participarea populației la guvernarea țării, este esențială într-o democrație, aceasta manifestându-se sub diferite forme:

- participarea la alegeri;

- informarea;

-discutarea problemelor de interes public sau local;

- activitatea în societatea civilă, creând sau aderând la organizații de voluntari;

- plata impozitelor;

- participarea protestelor și a altor acțiuni publice. 

Puterea trebuie exercitată în mod transparent, ceea ce presupune consultarea populației în procesul de adoptare a deciziilor de interes public. Accesul la informația de interes public se asigură prin publicarea informației despre activitatea autorităților publice. Un rol deosebit de important în asigurarea transparenței în guvernarea unui stat democratic îl are mass-media. Astfel, într-o democrație, libertatea de exprimare este asigurată prin intermediul mass-mediei, fiind create condiții de activitate pentru diferite mijloace de informare în masă – presa scrisă și cea electronică, televiziunea, radioul. Reprezentanții aleși și celelalte autorități chemate să implementeze legile statului sunt responsabili pentru corectitudinea legilor adoptate, cât și pentru mecanismul și rezultatul implementării acestora. Într-o democrație nimeni nu este mai presus de lege, care trebuie aplicată în mod egal și corect față de orice persoană. Această obligație se bazează pe legitimitatea normelor juridice adoptate de reprezentanții poporului. Constituția este legea supremă a statului, ceea ce înseamnă că orice lege și act normativ adoptate în Republica Moldova trebuie să fie conforme Constituției. Consacrarea drepturilor omului în Constituție este foarte importantă, deoarece acest lucru asigură un grad mai înalt de protecție a acestora, conform Constituției. Prin participarea la procesul decizional cetățenii își reiterează dreptul de a participa la guvernarea țării, precum și își demonstrează responsabilitatea față de comunitatea în care locuiesc. Participarea la procesul decizional dă posibilitate persoanelor de a-și apăra interesele sau cerințele în timpul elaborării planurilor, programelor, politicilor sau actelor legislative. Astfel, aceștia pot contribui la îmbunătățirea calității deciziei și la sporirea gradului de răspundere. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional prevede următoarele etape ale procesului decizional:

1.informarea publicului referitor la inițierea elaborării deciziei;

2.punerea la dispoziția părților interesate a proiectului de decizie și a materialelor aferente acestuia;

 3.consultarea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate;

 4.examinarea recomandărilor cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere culegea,altor părți interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;

5.informarea publicului referitor la deciziile adoptate.Autoritățile publice locale pot să elaboreze și să aprobe regulile interne proprii de organizare a procedurilor de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor după modelul celor centrale. Cetățenii pot participa la procesul de luare a deciziilor prin transmiterea sugestiilor și recomandărilor, cât și prin participarea la ședințele consiliului local.Teoretic, toate noțiunile le înțelegem, dar aplicarea și respectarea acestor principii democratice sunt realizate parțial sau mai rău-înconjurate…Anume aceasta este cauza tuturor nenorocirilor din societatea noastră. Așteptăm de ani buni guvernanți corecți, responsabili care să lucreze pentru popor, dar nu pentru propriul lor interes. Poporul s-a săturat și decepționat, de aceea și rata participării la alegeri este joasă. Sperăm totuși că vom ajunge la modele de guvernate dorite. Renumitul împărat roman Traian spunea : ,, Am să conduc țara așa cum ași dori pe mine să mă conducă…” Foarte des se rotește în minte această expresie, mai ales în preajma alegerilor, de fapt iată că se și apropie…Nu este ușor, sigur de lucrat mult si de vărsat sânge pentru a obține aceste valori democratice de-a lungul istoriei, problematica democrației și a drepturilor omului este una foarte complexă în lumea contemporană. În numeroase zone din lume a sporit siguranța vieții de zi cu zi a oamenilor; raporturile între autoritățile statului și cetățeni sunt reglementate; viața unui om a devenit cea mai prețioasă valoare; lupta pentru puterea politică se desfășoară acum la urnele în care cetățenii își depun voturile ce exprimă opiniile lor politice.Pentru a se ajunge la aceasta, a fost nevoie de un efort constant care a durat foarte mult, începând de la aparitia primelor coduri de legi scrise și de la „inventarea” de către vechii greci a conceptului de democrație. Deși secolul al XX-lea reprezintă perioada din istoria omenirii în care principiile legate de democrație și de respectarea drepturilor omului s-au impus într-o mare parte a lumii, același veac a cunoscut numeroase încălcări ale drepturilor omului. Acestea au fost comise în țările în care au fost instaurate regimurile totalitare. Dimpotrivă, în statele în care democrația de tip liberal s-a impus și în care drepturile omului sunt protejate prin lege și aplicate de autorități, a crescut prosperitatea cetățenilor, precum și gradul lor de participare la rezolvarea problemelor comunității. 

,,Democraţia nu mai este puterea poporului, ci puterea unui popor bine condus. ”

                                                                                                                      Patrick White

Semnificația: Guvernarea buna în orice țară democratica este o putere , pentru care populația se află în sigurantă, respectându-i drepturile sale politice.

Distribuie și prietenilor

100

498