„O guvernare democrată este garanția unui viitor luminos pentru generația noastră”: SURDU Dina, com. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești, L.T. Cotiujenii Mari, clasa a VIII- a

În celebrul citat al lui Abraham Lincoln (1863), democraţia înseamnă „guvernarea    oamenilor, de către oameni, pentru oameni”

Guvernarea , este perioada în care un guvern își exercită activitatea de conducere a unui stat sau a unei unități administrative iar forma de guvernământ este modul în care este organizată puterea executivă în stat. Dea lungul istoriei felul de conducere a unui stat a suferit mari schimbări.Formele de guvernare predominate din puncta de vedere istoric include monarhia, aristocrația, timpocrația,oligarhia,democrația,teocrația și tirania.

DEMOCRAȚIA  este un sistem de guvernare caracterizat prin  participarea cetăţenilor la procesul de conducere. Acest regim politic se defineşte prin:

– separarea puterilor în stat ;         

– alegeri libere ;           

– pluralism politic;

– respectarea  drepturilor şi libertăţilor oamenilor ;

– domnia majorității şi protecţia minorităților.

Noțiunea de democrație- etimologic provine din greacă(puterea  poporului), una din principalele forme de guvernare, de organizare politică și socială a societății, a statului și puterii, regim politic care se dezvoltă și progresează în aspect istoric, îndeosebi legat de formele republicane de guvernare. Democraţia presupune existenţa unor valori, precum: libertatea,  dreptatea şi egalitatea. Acestea reprezintă idealuri pentru care oamenii au luptat întotdeauna şi în acelaşi timp, repere pe baza cărora s-au creat normele ce reglementează viaţa în societate. Oamenii trebuie să trăiască în libertate. De aceea statul democratic  garantează şi promovează libertăţile personale, în limite stabilite de lege. Cetăţenii trebuie să aibă dreptul la conduite şi opinii proprii şi totodată, să se bucure de securitatea personală, a domiciliului şi a bunurilor pe care le posedă. Ei trebuie să îşi poată exercita libertatea de a se exprima, precum şi dreptul de a-şi alege conducătorii şi de a decide în probleme de interes public. Democraţia se bazează pe standardele şi principiile drepturilor omului. Drepturile omului sunt uneori înţelese greşit ca un sistem în care individul se bucură de libertate deplină. În realitate, situaţia nu este aceasta. Drepturile omului recunosc drepturile şi libertăţile individuale care aparțin omului. Cu toate acestea, aceste drepturi nu sunt absolute. Drepturile celorlalţi trebuie de asemenea să fie respectate şi, uneori, vor exista conflicte între drepturi. Procesele democratice ajută la stabilirea proceselor care facilitează libertatea oamenilor, dar stabileşte şi limitele necesare.

Este important ca în guvernarea unui stat să avem autorități responsabile ,receptive la nevoile și solicitările oamenilor ,dar de asemenea și cetățeni care se implică activ în luarea deciziilor și supraveghează utilizarea rațională și corectă a banilor publici deoarece prin asta și se înțelege democrația .Prin înțelegerea clară a funcțiilor sociale,a controlului din partea poporului și criticii cetățenilor, care joacă în societate un rol important și care interacționează cu controlul de sus. Este importantă participarea reală a societății la guvernare, crearea condițiilor juridice,  economice, politice, ideologice pentru un control social activ a puterii, formarea societății civile și statului de drept, echilibrul celor trei puteri de stat separate:legislativă, executivă și judecătorească.

Dezavantajele regimului democratic sunt în esenţa următoarele: existenţa  unui aparat birocratic puternic prin distribuţia de posturi publice în scopul recrutării sau fidelizării clientelei politice; extinderea corupţiei şi necesitatea ocultării ei ce împinge sistemul comunicării politice către disimulare, către minciună.

Din păcate, în societatea noastră democrată, se observă clar multe din aceste dezavantaje, care slăbește încrederea cetățeanului într-un regim democratic corect, sănătos și o guvernare pentru popor, după cum și îi este menirea de bază. Totuși consider căci dacă dorim o schimbare în direcție democratică trebuie să pornim de la noi înșine- elevi de pe băncile școlii. Nimeni nu ne va face schimbarea în țara noastră, decât noi, cu dorința de a trăi mai bine, fiind motivați spre un viitor luminos, deschis spre libertate, în toate sensurile acestui cuvînt.Este important ca orice elev să cunoască calități ca adevăr, dreptate, toleranță și să reflecte implicarea cu acestea calități în societate.

După părerea mea buna guvernare este guvernarea unde cetățenii se bucură de drepturi și îndatoriri egale, fără privilegii sau discriminări, unde poporul se înfățișează astfel ca puterea originală iar organele constituite de el, pentru a-i exprima și realiza voința. Democraţia este unicul sistem care permite un schimb al conducerii politice fără schimbarea sistemului de guvernare. Guvernarea depinde de cetăţenii ei, în măsura în care punctele tari ale democraţiilor sunt dezvăluite, iar punctele slabe sunt controlate. Buna guvernare este guvernarea care depinde direct de implicarea activă şi sprijinul cetăţenilor – o atitudine de loialitate informată şi critică; Statul democratic are rolul de a permite dezvoltarea libertăţilor personale, cărora le trasează nişte limite legale de manifestare şi nu le prescrie ca o reţetă modul de folosire.

,,Cum nu vreau să fiu sclav, așa nu vreau să fiu stăpân . 

Aceasta exprimă percepția mea a democrației.’’

                                                                                   Abraham Lincoln

Semnificația: Lucrarea aceasta redă mesajul că buna guvernare este guvernarea unde cetățenii se bucură de drepturi și îndatoriri egale, fără privilegii sau discriminări, unde poporul se înfățișează astfel ca puterea originală iar organele constituite de el, pentru a-i exprima și realiza voința.

Distribuie și prietenilor

252

1326