Nicoleta CARAJI, gimnaziul „Viișoara”, cl. a 8-a, Viișoara, Edineț,

ECHITATEA DREPTURILOR OMULUI: RARITATEA ZILELOR NOASTRE”

La momentul dat, drepturile omului sunt repartizate inegal în societatea noastră, pe baza unor criterii stabilite de persoane ignorante, cum ar fi: genul, etnia, rasa, pătură socială și/sau chiar familia din care provine un individ. Astfel, nedreptăți în orice domeniu, în special în justiție, sunt înfăptuite zi de zi, fără ca cineva să se întrebe dacă așa ceva este corect. Din aceste considerente, am realizat un film video în care am reprezentat câteva din multele încălcări în țara noastră a drepturilor omului, soluții și câteva recomandări din partea mea adresate victimelor acestor nedreptăți. Consider că pentru o justiție corectă, autoritățile noastre ar trebui să fie ele înseși pedepsite mai aspru pentru luarea mitei sau discriminarea unor grupuri de persoane pe baza criteriile menționate anterior, dar acestea ar trebui să răspundă mai receptiv la strigătul de ajutor al unui copil, rom, unei femei sau persoane cu nevoi speciale. Doar atunci Moldova va deveni o țară pașnică, cu o societate sănătoasă și o justiție echitabilă care oferă posibilitatea de a se face auziți și de a fi protejați tuturor cetățenilor.

 

 

 

 

 

Distribuie și prietenilor

113

982