Nadea REVENCO, liceul „Mihail Sadoveanu”, cl. a IX-a, Călăraşi

„DREPTURILE IMPERMIABILE PENTRU FIINȚA UMANĂ"

Oare într-o lume hipertehnologizată oamenii sunt capabili să facă faţă realităţii, să-şi apere drepturile şi să lupte pentru egalitate? De ce drepturile omului şi posibilităţile de apărare sunt considerate accesibile de către 45,2% dintre cetățenii Republicii Moldova? O justiție puternică este asemeni unui arbore viguros ce ţine cu rădăcinile sale oamenii, verticalitatea şi demnitatea. Deopotrivă, cred cu fermitate că "Drepturile omului implică şi datoriile lui" (Tudor Arghezi) precum: vocaţia, integritatea, responsabilitatea etc.

 

În primul rând, conform definițiilor, acestea reprezintă necesităţile primordiale ale oamenilor, bazate pe principiile egalității şi non-discriminării. Însă, în fond, sunt oare aplicate, în mod egal, pentru toți, pentru grupurile vulnerabile şi minoritare, sau rămâne a fi o definiție seacă? Din păcate, în Republica Moldova continue să persiste fenomenul dezinformării şi al discriminării. De exemplu, pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, transportul în comun este neaccesibil, majoritatea oamenilor manifestând intoleranță. Traficul de ființe umane, corupţia, judecarea romilor, a femeilor reprezintă câteva dintre cele mai grave fenomene cu care ne confruntăm până în prezent. Astfel, studiul “Percepţii asupra drepturilor omului în Republica Moldova”, realizat în 2016, relevă nivelul redus de informare a populaţiei în raport cu subiectul abordat, persoanele din mediul rural fiind cele mai afectate de dezinformare.

 

Totuşi, fiecare om poate să se schimbe, întrucât totul depinde de alegerile şi de modul în care tratăm societatea. De asemenea, un sistem al justiției trasparent, corect şi cu funcţionari oneşti are un aport considerabil în ruperea lanțului corupției şi oferirea disponibilității de afirmare a tuturor claselor sociale, protejând interesele lor legitime.

 

"Orice lege care încalcă drepturile omului este, în esenţă, nedreaptă şi tiranică", afirma Robespierre. Cred cu certitudine că este foarte important ca în țara noastră să fie respectate drepturile, întrucât ele reprezintă tezaurul asemănat cu un ecou metalic ce răsună în vene încă de la prima secundă în care ai văzut lumina soarelui. Încă de la naştere, din momentul în care visurile dulci ale mamei tale se adevereau, legile existenței îţi erau clădite cum mult har. Ulterior, urmează dreptul la un nume, la alimentația zilnică, la domiciliul în care îți manifeşti necazurile, beatitudinile şi introspecțiile. În care începi să-ți împleteşti grațios drumul vieţii, făcând primii paşi entuziasmați şi inocenţi, spunând primul cuvânt, căutând primele explicații şi bulversându-ți părinții cu "De ce-urile" interminabile. Drepturile sunt necesare, întrucât determină dezvoltarea plurilaterală a personalității copilului, asigurându-i un viitor elocvent. Astfel, dreptul la educație, la libera exprimare, la vot, la cultură, la ocrotirea sănătății, la nivelul de trai, la petiționare, la securitate etc, are rolul de a ciopli o persoană independentă şi impermiabilă societății.

 

În aceeaşi ordine de idei, pe lângă venerarea şi respectarea acestora, fiecare dintre noi are o multitudine de responsabilități. Cred cu fermitate că acest aspect nu trebuie neglijat, deoarece vom putea trăi în armonie doar atunci când nu vom încălca drepturile altor persoane şi vom fi conştienți de consecințele pe care le putem răsfrânge în urma anumitor acțiuni nechibzuite.

 

Mark Twain în cartea "Un yankeu la curtea regelui Arthur" afirma: "Cetăţeanul care consideră că veşmintele politice ale comunității sale s-au uzat şi totuşi, păstrează tăcerea şi nu se agită pentru a-i da un nou veşmânt, acela este un cetăţean necredincios, un trădător". Astfel, într-o comunitate integră este importantă implicarea elitei politice, cât şi a oamenilor. Autoritățile pot introduce în şcoli discipline de educație juridică, menite să deschidă mintea spre noi informații utile şi cel mai important veridice, bazate pe argumentare şi situații reale. De asemenea, organele politice trebuie să se conducă după tehnicile internaționale, să fie corecți, să nu ofere libertate nedreptăților şi să acționeze în conformitate cu legea. Însă, pe lângă persoanele de rang înalt, este indubitabil faptul că totul începe de la fiecare dintre noi, asemeni citatului "Democraţia este puterea poporului bine informat" (Alexis de Tacqueville). Noi nu suntem doar viitorul, ci şi prezentul. Suntem exemplul de verticalitate şi muncă, de aceea trebuie să ne cultivăm spirtiul civic şi analitic, să citim, să ne informăm, să ieşim din zona noastră de confort pentru a deveni cea mai bună versiune proprie. Deci, prin micile schimbări zilnice vom putea diminua problemele legate de drepturi şi să restabilim încrederea oamenilor în justiție.

 

În concluzie, fiecare persoană este ca o icoană atunci când este informată din surse veridice, integră şi devotată dreptății. Atunci când îşi respectă privilegiile, dar nu le neglijează pe cele ce nu-i aparțin, când este deschisă spre noi schimbări şi luptă pentru o justiție necoruptă. Când găseşte modalități de a combate nedreptățile, de a informa oamenii din diferite medii de viață şi de a deveni cea mai bună versiune proprie. Deci, fiecare avem parte de drepturile fundamentale ale existenței pe care trebuie să le preluăm corect, să le apărăm şi să fim etern conştienți de faptul că "Drepturile omului implică şi datoriile lui".

 

Distribuie și prietenilor

55

507