Ionela CRISTEA, gimnaziul ,,Grigore Vieru’’, cl. a VIII-a, Mun. Edineț

„VALOAREA DREPTURILOR OMULUI ÎNTR-UN STAT DEMOCRAT”

,,Drepturile omului implică și datoriile lui” Tudor Arghezi. Drepturile omului sunt drepturi pe care le are orice ființă umană, obținute la naștere și care îi aparțin indiferent de origine, sex, etnie, culoare, religie, limbă, dizabilitate, naționalitate.

 

Oriunde nu s-ar afla, un om nu poate fi lipsit de drepturile sale, în orice circumstanțe, indiferent de motiv, aceste drepturi aparțin și corespund necesităților fundamentale ale omului: viață, sănătate, educație, familie, justiție etc.

 

În Republica Moldova drepturile și libertățile fundamentale sunt garantate de Constituție și de tratatele internaționale la care țara noastră face parte.Astfel, la 12.09.1997  Republica Moldova a devenit parte a Convenției Europene a drepturilor omului, care reprezintă un document juridic elaborat de Consiliul Europei, semnat la 04.11.1950 și intrat în vigoare la 03.09.1953. Convenția a fost ratificată de totalitatea Statelor membre ale Consiliului Europei..

 

Principiile de bază ale drepturilor omului sunt principiul egalității și nedescriminării, ceea ce înseamnă că toți suntem egali și avem aceleași drepturi.

 

Indiferent de natură și destin, cum ar fi: minoritățile etnice și religioase, persoanele cu dizabilități, ar trebui activ implicate în viața comunității prin participarea la diferite acțiuni sociale: libera exprimare, posibilitatea de angajare, încadrarea în instituții de învățământ, acces egal la medicină. Este necesar ca reprezentanții acestor grupuri să fie ascultați și auziți prin participările lor pentru luarea anumitor decizii, privind respectarea drepturilor omului atât de inevitabile acestor categorii de populație.Prin aceste acțiuni se presupune incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.

 

Primul din drepturile fundamentale conform Convenției și Constituției, este dreptul la viață, fără exercitarea căruia celelalte drepturi nu ar exista.  Astfel, principiul interdependenței semnifică corelația dintre toate drepturile de care se poate bucura o ființă umană.

 

Statele membre a Convenției Europene au obligația de a proteja drepturile omului prin stabilirea legislației concrete și corecte, inclusiv printr-un mecanism de prevenire a încălcărilor, discriminărilor privind ființa umană.

 

În cazul în care drepturile omului nu sunt respectate la nivel național, ele pot fi apărate la nivel internațional și anume de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Misiunea Curții este să vegheze respectarea Convenției Europene a Drepturilor Omului a statelor semnatare. Atunci când unul din state nu garantează Convenția și nu respectă obligațiunile față de cetățeni, CEDO intervine prin examinarea plângerilor și luarea deciziilor.

 

Republica Moldova fiind un stat democratic și independent, unde drepturile omului sunt garantate prin legea supremă, mai multe dosare au fost pierdute în fața Curții.

 

Din cele relatate, consider necesar înființarea în stat a unii instituții care să lucreze doar în materia drepturilor omului (ex.CEDO), prin examinarea plângerilor cetățenilor de nerespectare a drepturilor, emiterea unor hotărâri cu indicarea sancțiuniulor pentru cei vinoveți, formarea unei jurisprudențe în vederea respectării drepturilor omului. Intr-e instituțiile statului de diferite niveluri este necesară o colaborare eficientă și un schimb de experiență în vederea elaborarii unor politici in acest domeniu.

 

Tuturor locuitorilor unui stat  trebuie să le fie garantate drepturile omului, însă doar prin respectarea fiecărei persoane umane putem ajunge la absolutul respectării drepturilor omului.

 

 

 

Distribuie și prietenilor

36

385