„Buna guvernare pentru mine”: HANGANU Magdalena mun. Hîncești, GM „Mihai Viteazul”, clasa a VIII-a

Buna guvernare este un proces prin care instituțiile publice desfășoară activitățile sale, gestionează resursele publice și garantează respectarea drepturilor omului într-o manieră bună, liberă acordând o atenție deosebită statului de drept.

Pentru o bună gevernare e nevoie de a fi liber, de a participa voluntar la viața comunității noastre. Libertatea, dreptatea, egalitatea sunt valori prin care țara speră la regim democratic, iar regimul democratic are ca scop de a construi o societate în care se recunosc și se respectă drepturile omului, există egalitate în drepturi și îndatoriri, iar libertatea personală nu este protejată. Esența democrației constituie participarea cetățenilor la viața publică. Este de preocuparea problemelor comunității. Acțiunile cetățenești au loc din propria inițiativă, din liberă dorință, este o contribuție individuală și consumul timpului propriu pentru comunitate.

Niciodată nu ar trebui să ne întrebăm ce a făcut țara pentru noi, dar ce am făcut noi pentru țară. Consider că țara nu cere multe de la noi, cum ar fi: respectarea obligațiunilor, purtare decentă pentru ca țara să nu sufere din cauza unor cetățeni iresponsabili. Noi, cetățenii, ar trebui să fim o mândrie pentru țara noastră prin implicarea activă în viața ei. În viziunea mea, o bună guvernare ar fi cu-n Președinte bun care să ne conducă spre o viață mai prosperă atât pentru cei tineri cât pentru cei în vârstă. Pentru bună guvernare ar trebui rezolvate problemele țării, cum ar fi stoparea emigrării tinerilor din țară, salariile mici. Pentru aceasta conducerea țării ar trebui să deschidă noi locuri de muncă de ultimă generație: dezvoltarea bussines, lucru online care să devină un salariu oficial vizat de stat. Pentru ca să nu fie goana tinerilor după bani buni din alte țări.

O bună guvernare trebuie să fie în corespundere cu spiritualitatea și tradițiile poporului nostru. 

Eu nu sunt indiferentă de tot ce se întîmplă în jurul meu și în țară.

Pentru țară aș face tot ce ține de puterile mele și posibilitatea mea. Aș participa la diferite activități în instituție prin Consiliul Elevilor, la concursuri etc. Aș strânge voluntari pentru a face curățenie în orașul natal, îmi voi da stăruința pentru a finaliza cu succes gimnaziul, liceul în Republica Moldova ca să obțin o profesie necesară la poliția de frontieră. Indiferent cum va fi țara noastră, eu nu o voi părăsi niciodată. Îmi iubesc Patria, graiul și istoria strămoșilor noștri.

Mesajul: Buna guvernare se bazează pe respectarea legilor și aplicarea regulamentelor. Buna guvernare este armonie între stat și națiune. Ea depinde de glasul poporului.

Distribuie și prietenilor

86

291