„Buna guvernare pe înțelesul tinerii generații”: CERNEI Nicoleta, Chişinău, IP Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău, clasa a XI-a

Conceptul de guvernare a apărut odată cu dezvoltarea civilizaţiei. Există un consens semnificativ, potrivit căruia prin buna guvernare înţelegem guvernarea care: - se bazează pe respectarea legilor şi aplicarea regulamentelor; - presupune asumarea deplină a răspunderii faţă de membrii societăţii; - permite participarea echitabilă a tuturor factorilor interesaţi în elaborarea şi formularea politicilor şi deciziilor politice; - permite participarea cetăţenilor la buna funcţionare a instituţiilor publice; - este transparentă; - asigură integritatea reprezentanţilor administraţiei publice; - livrează servicii publice în mod eficient. Buna guvernare asigură minimalizarea corupţiei, luarea în considerare a opiniilor minorităţilor, iar vocile celor mai vulnerabile categorii ale societăţii să fie auzite în procesul de luare a deciziilor. Buna guvernare este receptivă faţă de necesităţile curente şi viitoare ale societăţii. Buna guvernare este procesul prin care instituţiile publice desfăşoară activităţi publice, gestionează resurse publice şi garantează respectarea drepturilor omului într-o manieră liberă de orice abuz şi corupţie, acordând o atenţie deosebită principiului statului de drept. ,,Buna guvernare” este un concept normativ al valorilor prin care guvernarea se realizeaza și metoda prin care anumite grupuri sociale interacționează într-un anumit context social. Lipsa unei definiții general acceptate al acestui concept, este compensată cu identificarea anumitor principii care întăresc buna guvernare în orice societate.

Buna guvernare are opt caracteristici majore:

- participarea

- respectarea legii

- transparența în luarea deciziilor

- coerența

- eficiența

- responsabilitatea

- consensul

- echitatea și incluziunea

Aceste caracteristici se referă la participarea egală a tuturor membrilor societății în luarea deciziilor fie în mod direct, prin instituții intermediare sau reprezentanți ca o cheie a bunei guvernări. În al doilea rând, buna guvernare implica regula respectării legii prin imparțialitatea și eficacitatea sistemului. Respectarea legii mai înseamna protecția drepturilor omului (în special cele ale minorităților), independență, imparțialitate și incoruptibilitate judecătorească. Buna guvernare se mai bazează pe transparența procesului decizional, care asigură disponibilitatea informațiilor pentru aceia care vor să beneficieze sau sunt afectați de acestea cât și luarea deciziilor pe baza legii și a unor reguli bine determinate. Responsabilitatea instituțiilor este la fel de mare precum a societăților civile, reprezentând cerința cheie a unei bune guvernări cu tot cu participanții în procesul decizional politic și economic. Consensul este reprezentat de luarea deciziilor favorabile pentru întreaga comunitate, astfel transferandu-se accentul de pe individ pe comunitate. Aceste decizii trebuie să fie gândite pe termen mediu sau lung astfel pentru a se putea ajunge la obiectivele stabilite inițial. Iar aceste obiective nu pot fi atinse decât printr-o foarte bună cunoaștere a contextului cultural, istoric și social. Nu în ultimul rând, echitatea și incluziunea se referă la bunăstarea societății prin asigurarea fiecărui individ un simț al apartenenței, al proprietății, pastrandu-se sau sporind în acest fel acea bunăstare a întregii societăți. Respectivele caracteristici sunt inspirate din textul european care le prezintă și el sub formă de lege:

În scopul promovării unei bune guvernări și asigurării participării societății civile, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii acționează respectând în cel mai înalt grad principiul transparenței. Buna guvernanță presupune atât medierea diferitelor interese în societate pentru a ajunge la un consens larg asupra a ceea ce este în interesul întregii Uniunii Europene, cât şi asupra modalităţilor în care acest lucru poate fi realizat. De asemenea, buna guvernanță necesită o perspectivă mult mai extinsă şi pe termen lung asupra a ceea ce este necesar pentru dezvoltarea umană durabilă şi modul în care acesta se realizează în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare. Aceste considerente presupun înţelegerea contextului istoric, cultural şi social ale unei societăţi sau comunităţi. Buna guvernare este o cerință valabilă la toate nivelurile administrației publice. La nivel local ea este de importanță fundamentală întrucât autoritatea la nivel local este cel mai aproape de cetățeni şi furnizează serviciile esențiale pentru viața acestora. În anul 2007, miniştrii pentru problemele administraţiei publice locale din statele membre ale Consiliului Europei au hotărât să adopte Strategia pentru inovare şi bună guvernare la nivel local, cunoscută cu numele de Strategia de la Valencia. În cadrul Conferinţei de la Valencia, statele membre au convenit să promoveze cadrul legal adecvat pentru dezvoltarea democraţiei locale şi regionale pe bază a 12 principii cuprinse în Strategie, Consiliul Europei angajându-se să sprijine procesul de consolidare a capacităţii autorităților publice locale de a asigura o guvernare democratică şi eficientă. Strategia pentru inovare şi bună guvernare la nivel local este un instrument practic prin care sunt generate sinergii între partenerii locali şi naţionali pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii administraţiei publice locale, respectiv a calităţii serviciilor publice şi pentru stimularea participării cetăţenilor la viaţa publică locală. Buna guvernare la nivel local are numeroase efecte pozitive în plan social, stimulând democraţia participativă, asigurând furnizarea unor servicii de calitate către cetăţeni, inclusiv din categoria serviciilor sociale şi contribuind direct la creşterea standardelor de viaţă. 

Astfel după părerea mea buna guvernare înseamnă că procesele şi instituţiile produc rezultate care corespund nevoilor societăţii iar resursele, aflate la dispoziţia lor, sunt direcţionate optim. Conceptul de eficienţă, în contextul unei bune guvernări, se referă, de asemenea, la utilizarea durabilă a resurselor naturale şi la protecţia mediului.

Consider, că tânăra generație trebuie să cunoască mecanismele funcționării bunei guvernări, pentru a o putea promova într-un stat de drept, așa cum tinde Republica Moldova, atât teoretic, cât și practic.... La capitolul practic mai este de lucrat....

Semnificația: Consider, că tânăra generație trebuie să cunoască mecanismele funcționării bunei guvernări, pentru a o putea promova într-un stat de drept, așa cum tinde să devină Republica Moldova de 30 de ani, atât teoretic, cât și practic....

Distribuie și prietenilor

63

324