„Armonia dintre popor și guvern”: PETRUŞCA Dorina, or. Bender, L.T. “ Alexandru cel Bun”, clasa a IX-a

(„Politica este arta posibilului.” - Otto von Bismarck)

   Mulți oameni ascultă, citesc sau urmăresc evenimentele politice. Astfel apar diferite subiecte de discuție, iar vizavi de ele un șir de păreri obiective, dar și de multe ori subiective.

   În fiecare țară există un regim politic, în Republica Moldova el este democratic unde poporul este sufletul, iar trupul ei sunt organele politice, parlamentul și guvernul, și între ele este o interdependeță. Poporul are puterea supremă ce constă în proprietatea de vot, unde cetățenii activi primesc posibilitatea de a influența viitorul progres sau regres în viața economică, spirituală și a relațiilor internaționale, însă în cazul unor nemulțumiri față de acțiunile întreprinse de cei aleși se fac mitinguri, în urma cărora poate avea loc rezolvarea problemei apărute, aceasta fiind foarte important pentru soarta țării.

   Guvernul fiind organul suprem care exercită puterea executivă are obligațiuni față de țară și locuitorii acestea cum ar fi realizarea programelor de dezvoltare economică și socială a țării, asigurarea securitătea statului și a cetățenilor săi, asigurarea transpunerea în viață a legilor ș.a. Având în vedere aceste principalele atrubuții Guvernul adopă legi, avizează inițiativele legislative, poate semna acorduri internaționale.

    Una dintre eficientele acțiuni ale Guvernului este cea a fostului ministru de educație, Maia Sandu  din  anul 2013 cu privire la dotarea cu camere de luat vederi a centrelor de BAC, căci aceasta este o măsură care asigură un proces corect de evaluare a cunoștinților candidaților, unde toți elevii sunt egali. Această alegere a trezit  multe nemulțumiri de la început, însă pe parcursul anilor s-a înțeles că a fost o investiție bună în viitorul țării, căci a fost elidată corupția din sistemul educațional, iar nivelul inteligenției a crescut, grație faptului că elevii au început să depuie mai mult efort  în acumularea cunoștinților pentru viitorul examen de bacalaureat.

    Este foarte important ca o țară să aibă autorități  responsabile, receptive la nevoile și solicitările oamenilor, mai ales la momentul actual când întreaga țară se luptă cu pandemia, care a afectat nu doar economia țării, dar și starea psihologică a întregii lumi. Astfel Guvernul Republicii Moldova face investiții și donații cu echipamentul medical, vaccinuri, aparate de oxigen și alt inventar medical, are grijă de starea socială făcând diverse apeluri despre importanța menținerii normelor sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirii de Covid-19, aceasta este o utilizare rațională și corecăt în această perioadă a banilor publici.

După părerea mea, țara are nevoie de o bună cooperare dintre popor și guvern, pentru menținerea stării armonioase dintre cetățenii activi în luarea deciziilor. Noi cetățenii avem nevoie de autorități responsabile, care în cooperare vor dobândi ca țara să progreseze în toate domeniile posibile.

În concluzie,  aș vrea să menționez că o dată cu venirea Maiei Sandu la putere cetățenii au redobândit speranța într-un viitor mai bun realizabil de facto. 

Nu aș dori ca urmașii mei să lucreze pentru prosperarea altor țări. Putem împreună avea o țară bogată și frumoasă.

Semnificaţia: Armonia dintre popor și guvern este sigur o cooperare dintre acestea două, ce ca urmare aduce un progres în țară în toate domeniile posibile.

Distribuie și prietenilor

4151

5444