Ana ȘEVCIUC, liceul „A. Mateevici”, cl. a IX-a, Olișcani, Șoldănești

„VALOAREA ISTORICĂ A DREPTURILOR”
Drepturile omului sunt un pas important spre evoluție și îmbunătățire a societății.

Odată cu sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial, în anul 1945, la scurt timp, la 10 decembrie 1948, este adoptată Declarația Universală a Drepturilor Omului de către Organizația Națiunilor Unite, care presupune acordarea drepturilor fiecărei ființe umane la viață, libertate și securitatea propriei persoane, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie de ordin național sau social.

 

Adoptarea unei astfel de Convenții era necesară pentru prevenirea oricărei forme de violență asupra omenirii, asemănătoare celor care au existat în perioadele sclaviei, feudalismului, nazismului etc. Cu toate acestea situația existentă la nivel mondial, precum genocidul și terorismul din Ucraina, indică necesitatea de a promova în continuare prin diverse metode și mijloace necesitatea respectării drepturilor omului de anumite națiuni.

 

Drepturile omului joacă un rol extrem de important în viața tuturor. În cazul inexistenței sau dispariției lor, lumea întreagă ar duce lipsa păcii și dreptății mondiale, care ar provoca crize imense. În trecutul îndepărtat al istoriei, când drepturile omului nu aveau statut oficial, umanitatea a avut de suferit fie din cauza sclaviei, fie a insuficiențelor financiare sau datorită diferenței de culoare. O altă esențială problemă la nivel internațional care persistă și astăzi este rasismul și dorința pentru purificarea națiilor, având ca exemplu antisemitismul apărut în Germania în anii ’30.

 

Pentru prevenirea lor, drepturile omului ar trebui luate în considerare, respectate și aplicate peste tot în lume, inclusiv în țara noastră - în Republica Moldova. Astfel creându-se o lume în care fiecare persoană se poate recunoaște drept un egal cu toți ceilalți în orice colectiv, unde fiecare copil să nu sufere lipsa unei familii, unde fiecare beneficiază de instruire școlară și de multe alte facilități.

 

Precum alte țări, Republica Moldova, de asemenea, a luptat și a parcurs un drum lung pentru a-și apăra drepturile: dreptul la vot, dreptul la viață, dreptul la învățătură, dreptul la o familie și multe alte drepturi universale. Avem dreptul de a beneficia de protecția internațională, datorită convențiilor la care țara a aderat. În același timp în Republica Moldova, prin legea supremă se introduc articole obligatorii care au tangență cu prevederile legale internaționale privind respectarea drepturilor omului. Un exemplu, fiind articolul 48 cu referire la dreptul la familie din Constituția Republicii Moldova: „Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotirea din partea societății și a statului”. Cu toate acestea, mulți copii de pe teritoriul țării duc lipsă de o familie. Cele mai frecvente cazuri fiind abandonul copilului sau prezența violenței copilului în familie. Prin urmare, unii copii din astfel de familii sunt nevoiți să părăsească mediul său familial, pentru a-și proteja sănătatea fizică, mintală și psihologică.

 

Prin articolul 49 al Constituției este prevăzut că: „Protecția familiei și a copiilor orfani – statul facilitează, prin măsuri economice și prin alte măsuri, formarea familiei și îndeplinirea obligațiilor ce îi revin”. În Republica Moldova copiii orfani au exact aceleași drepturi la o familie, la o casă și la o viață socială precum ceilalți copii cărora părinții le sunt alături. Majoritatea copiilor orfani în țara noastră sunt întreținuți în Casele de Copii de Tip Familial. Una dintre dificultățile cu care se confruntă acești copiii este lipsa dragostei unei mame și a unui tată, lipsa dragostei de către membrii apropiați ai familiei. Deși, datorită existenței Casele de Copii de Tip Familial, au parte de îngrijire, întreținere alimentară și orice condiții de trai necesare, aceștia nu au parte de susținere emoțională de către o familie adevărată. Această problemă ar putea fi rezolvată ușor dacă, cu timpul, am reduce numărul copiilor orfani. Pentru a le asigura o astfel de viață, o soluție ar fi instruirea corectă a tinerilor părinți de a-și asuma răspunderea privind creșterea și educarea propriilor copii biologici. Deoarece, în majoritatea cazurilor abandonul unui copil rezultă din faptul că cuplurile tinere, în mare parte, nu sunt destul de pregătiți pentru o astfel de responsabilitate. Cel mai favorabil mod de a dezvolta un simț corect al responsabilității în rațiunea tinerilor, viitori părinți, este introducerea orelor opționale în toate instituțiile de învățământ. De asemenea și prin încurajarea familiilor la acceptarea adopției copiilor fără părinți.

 

Totodată, în societate este complet necesară existența constantă a unei justiții corecte la care au acces egal toți cetățenii. Prezența unei justiții eficiente oferă protecție cetățenilor săi. O problemă existentă în țara noastră, de care oamenii trebuie protejați este corupția, care de multe ori are în consecință lipsa de încredere în autorități și justiție. Fiecare dintre noi trebuie să lupte cu corupția prin a nu accepta mita oferită pentru crearea unei „dreptăți” false, dar și prin a nu oferi această mită cu scopuri nedrepte. Problema poate fi rezolvată prin emiterea unor acte juridice mai dure, organizarea unor adunări în masă a populației de către reprezentanții justiției și instruirea viitorilor cetățeni în cadrul instituțiilor de învățământ.

 

Pentru ca toate acestea să devină realitate, fiecare dintre noi trebuie să facă primul pas în recunoașterea problemelor existente. Ele trebuie dezrădăcinate prin lege. Tudor Arghezi a spus: „Drepturile omului implică și datoriile lui”.

 

 

Distribuie și prietenilor

68

323