Alexandru ȘEVCIUC, liceul „Alexei Mateevici”, cl. a VIII-a, Șoldănești

„DREPTURILE ÎNSEAMNĂ LIBERTATE”
Istoria e un dascăl ce ne deprinde să nu repetăm aceleași greșeli pe care le-au făcută strămoșii noștri.

Încă din vremuri străvechi, oamenii, evoluând treptat, au creat așezări umane, descoperind teritorii noi prielnice de locuit, în timp au devenit națiuni, formând state, țări pe care le cunoaștem astăzi.

 

Omul de-a lungul timpului a reușit să descopere minuni nemaivăzute, dar și să aducă războaie, să instaureze dictaturi și imperii pe Pământ. În același timp se ivesc păturile sociale care fac diferența între oameni, unii dețin puterea, dar alții sunt supușii. Nu întârzie să apară credința creștină, catolică, protestantă, musulmană, hindusă etc. care, la fel ca și diferența socială, au influențat asupra relațiilor dintre țări și națiuni provocând războaie religioase. Tot din cauza obsesiei pentru putere și avere a păturilor sociale privilegiate se instaurează mai pronunțat viciile omenești precum lăcomia, egoismul, falsitatea și indiferența, evidențiindu-se tot mai mult pe zi ce trece. Diferența dintre păturile sociale este conturată începând cu epoca antică, continuând mai accentuat în epoca medievală, când feudalii își manifestă deschis dorințele de acaparare a teritoriilor vecine, pentru care declanșează războaie, atât între ei cât și între diferite națiuni.

 

Totuși rațiunea, pătrunde în mințile oamenilor împreună cu iluminismul, o epocă a oamenilor de știință și de artă, remarcabili pentru istorie. Deși aceștia nu au putut la timpul lor modifica rațiunea oamenilor și ai îndruma pe o cale corectă de existență, totuși următoarele generații, cu noi forțe și cunoștințe, au reușit să o facă. Noile schimbări în societate nu au fost totuși acceptate de toate națiunile, fapt care a dus uneori umanitatea într-o direcție greșită și din cauza cărora apar în scenă cele mai sângeroase războaie ce au zguduit planeta noastră.

 

Oamenii au trecut de-a lungul secolelor peste diferite provocări, aducând pace și libertate. Până în zilele noastre omenirea s-a luptat pentru egalitate și liberate, prin diverse modalități. Consider că cea mai reușită modalitate de apărare pentru omenire a fost aprobarea legilor cu privire la drepturile omului. Unul din cele mai importante documente este „Declarația drepturilor omului și a cetățeanului” adoptată în Franța la 26 august 1789, în timpul Marii Revoluții Franceze, care a pus bazele democrației moderne. După cel de-al Doilea Război Mondial este creată Organizația Națiunilor Unite (ONU), care are printre obiective: menținerea păcii și securității; drepturile omului; obiectivele de dezvoltare a mileniului. Motto-ul organizației fiind: „Este lumea ta!” (Wikipedia).

 

Astăzi, la fel ca în toate țările lumii și în Republica Moldova este prezentă lupta pentru apărarea drepturilor omului, mai ales pentru oamenii cu dizabilități, de diferite naționalități, grupuri social vulnerabile și minoritare. Cea mai recentă luptă este în vederea asigurării și respectării drepturilor refugiaților ucraineni pe teritoriul țării noastre în conformitate cu prevederile ONU. Astfel guvernul Republicii Moldova, prin diverse metode și mijloace umanitare asigură dreptul la viață, existență și libertate pentru refugiați.

 

În scopul egalării drepturilor acordate persoanelor de rând cu cele ale grupurilor social vulnerabile s-au identificat și aprobat prin lege pentru cei din urmă, diferite privilegii legale cu referire la angajarea în câmpul muncii, crearea condițiilor în transportul public și oferirea dreptului la învățătură, astfel încercându-se să se creeze o comunitate unită.

 

Cu toate că e o țară mică, în Republica Moldova respectarea drepturilor este importantă. În țara noastră se respectă principiile Convenției asupra drepturilor politice ale femeii (20 decembrie 1952), ale Convenției drepturilor copilului, ale Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (13 decembrie 2006), dar și ale altor convenții în domeniul drepturilor omului, în care se arată principiile egalității în drepturi. Conform acestor documente se arată că toți sunt egali în fața legii și lumea are nevoie de o justiție corectă la care să aibă acces egal toți cetățenii. Legea este dată pentru a aduce dreptate și pace, dar și pentru a menține liniștea în țară. O dovadă a celor expuse este adoptarea legii supreme a Republicii Moldova – Constituția, în care prin articolul 16 alin. 2 este stabilit că: „Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială”.

 

Este important să fie respectate drepturile omului, deoarece ele îți asigură biletul către o viață sigură, lângă familie, îți oferă educație și libertate în propria opinie. Este necesară o consecutivitate în educația juridică a societății. Ea începe acasă, continuând în școală, la facultate și în final în meseria aleasă și societate. Cetățenii trebuie să-și folosească responsabil drepturile. Toate ființele umane se nasc egale în drepturi, în demnitate, chiar și în fața justiției. Oamenii sunt imperfecți, dar aceasta nu-i împiedică să-și urmeze visurile.

 

Justiția a fost creată pentru a nu se încălca legile țării, și a se crea dreptate pentru toți. Legea e în orice om ce poate să-și apere țara și e conștient de propriile acțiuni.

 

În prezent, ca cetățeni ai țării natale, trebuie să ne respectăm drepturile noastre dar și a celor ce ne înconjoară pentru a avea o țară puternică în care există patrioți adevărați.

 

În concluzie, aș dori să fac referire la cuvintele politicianului dar și a jurnalistului francez Henri Lacordaire: „Libertatea este ansamblul drepturilor pe care nici o societate legal constituită nu le poate răpi membrilor ei, fără să violeze justiția și rațiunea”.

 

Așadar o zi bună începe mereu cu un soare în suflet.

 

 

Distribuie și prietenilor

68

296